Boots Of Travel
Gold 2700 500+2200
محل خرید
Gateway Relics

وضعیت
استفاده به صورت دستی

توضیحات بیشتر :*
این ایتم به سرعت یا همون ( MS = Move Speed ) شما هرچی که باشه +95 اضافه می کنه . به طور مثال اگه سرعت شما :* 300 باشه + 95 می کنه میشه 395
این ایتم 75 تا مانا می خواد و در مدت 3 ثانیه شما رو از یک محل به محل دیگری می بره
شما می توانید بر روی کریپ ( Creep ) و ساختمان ها می توان استفاده کرد .
شما می تونید هر 60 ثانیه یک بار از این ایتم می توانید استفاده کنید .
نکته :* وفتی که این ایتم در حالت اماده نیست ( درون CoolDown ) هست . شما نمی توانید از ایتم Scroll town Portal استفاده کنید . و اگر از TP استفاده کردید Boots of Travel شما وارد CoolDown می شود .

موارد استفاده برای قهرمان ها :
این ایتم برای همه قهرمان ها استفاده می شود ..