آتم (Aghanim,s scepter) :

آیتم از ترکیب آیتم های و و و بدست می آید.

توانایی های آیتم:
باعث میشه لول 6 شما Upgrade (قوی تر بشه) و ارتقا پیدا کنه و در هیرو های مثل :Lina -Lion_Yorenru_Sand king و... خیلی حیاتی
- اضافه کردن 10 واحد به توانایی های شخصی هیرو(همون مانا و اجیلیتی و سلامتی )
- اضافه کردن 200 سلامتی
- اضافه کردن 100 مانا