آموزش آیتم The Butterfly


این آیتم از ترکیب آیتم های و و بدست میاد.

توانایی ایتم:
- اضافه کردن 30 تا Agility به شما
- اضافه کردن 30 تا دمیج به شما
- 30% قدرت گریز(Evasion) شما رو زیاد میکنه، به این معنی که 30% احتمال داره ضربه هیروی دشمن Miss بشه.
- اضافه کردن 30 تا اتک اسپید(سرعت ضربه زدن)

توضیحات آیتم:
این آیتم بیشتر به درد هیرها با توانایی Agility میخوره، چون هم Agility اونا رو زیاد میکنه هم به همون اندازه که به Agility اضافه کرد به دمیجشون اضافه میکنه و 30 تا هم که به دمیج به صورت جداگانه وارد میکنه، که این یعنی +60 تا دمیج به هیرو های Agilityاز خصوصیات دیگرش میشه گفت به فناناپذیری هیرو کمک میکنه(البته نه دیگه کاملاً فنا ناپذیر) به این صورت که باعث میشه 30% از ضربه ای که دشمن وارد میکنه خطا(Miss) بره!نکته: به اضای هر 7 Agility که به شما اضافه بشه 1 دونه با آرمور شما اضافه میشه!سوال دیگری بود در نظرات مطرح کنید.