این آیتم دارای:

+20 Strength
+25 Damage
25% Evasion
(Lesser Maim (passive
(Disarm (active

برای بستن این آیتم باید:

یه و یه بگیرین!

۱۵% شانس دارین حریفیو که دارین Attack میدین Sange بشه.
اگه روی آیتم کلیک کنید و روی حریف بزنین ۴ ثانیه نمیتونه Attack بده و این آیتم 600Aoe هم رنج داره و 100 Mana نیاز داره و 30 ثانیه Cooldown داره.