آموزش آیتم [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]

این [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] ترکیبی نیست.

توانایی های ایتم:-اضافه کردن 32% به قدرت ضربه زدن شما(درصورت نزدیک زن بودن شما=melee)-اضافه کردن 12% به قدرت ضربه زدن شما(در صورت دور زن بودن شما=ranged)

توضیحات آیتم:
این ایتم فقط روی unit ها و creep ها عمل میکنه یعنی 32% یا 12% قدت ضربه زدن روی unit و creep اثر داره و روی هیرویی دشمن تاثیر نداره.این 32% یا 12% روی attack (قدرت ضربه زدن شما) نوشته نمیشه .ازکاربرد های دیگر این ایتم (Tree Chop (active (خوردن درخت)هست .این ایتم بیشتر به درد هیرو هایی مثل troll , Lycan و از این قبیل هیرو هایی که خوب creep میزنن اول بازی خیلی به درد میخوره و میشه گفت کل قدت troll تو این ایتم هست.از قدرت (خوردن چوب) این ایتم میتوان جلوی هیریROPHET استفاده کرد.بعد از خوردن درخت باید 5ثانیه صبر کنید تا بتونید درخت بعدی رو بخورید. برای خوردن درخت شما باید تا 100 یاردی (نزدیک بودن ) درخت باشید.

نکته:این ایتم روی هیروی Admiral کار نمیکنه.