آیتم*های مورد نیاز:

Chain Mail
550GoldSobi Mask
325GoldMedallion of Courage Recipe
200Goldتوضیحات:
این آیتم آرمر شما رو ۶تا و سرعت پر شدن مانا شما رو ۵۰% زیاد می*کنه
وقتی* این آیتم را روی دشمن میزنید از آرمر شما و دشمنتون ۶تا کم می*شه
اثر این آیتم برای ۷ ثانیه میمونه،۷ثانیه cooldown و ۸۰۰تا range داره