آموزش آيتم BattleFury


[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
4350Goldآیتمهای مورد نیاز:
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
1200Gold[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
1400Gold[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
1750Gold


+ =

توضیحات:

این آیتم به شما +۶۵ damage میده
ثانیهای ۶تا health شما رو پر[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] و سرعت پر شدن مانا شما رو ۱۵۰% زیاد می کنه
اگر شما به یونیتی اتک بدین ۳۵% اتک شما به یونیتهایی که range ۲۲۵ اون هستن damage میده
نکته : این آیتم بر روی [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] range تاثیر نداره