برای امنیت بیشتر در مدیریت سرورهای ویندوزی از راه دور می توان پورت اتصال به Remote desktop را تغییر داد , که این کار از طریق Registry قابل انجام است.
پورت پیش فرض 3389 می باشد و در تنظیمات رجستری بصورت HEX وارد می شود یعنی D3D.

برای ایجاد تغییرات در رجستری RegEdit را در Run تایپ کنید.برای تغییر پورت باید کلید PortNumber واقع در
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Contro l\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp


را تغییر دهیم و همانطور که اشاره شد مقدار را بصورت HEX وارد می کنیم.

بعد از تغییر کلید می بایست سیستم را Restart کنید.
بعد از اعمال تغییرات ریموت ای پی با توجه به عدد پورت به این صورت خواهد شد

به عنوان مثال:
1.1.1.1:2223
تبدیل اعداد دسیمال به هگز :
برای این منظور ماشین حساب سیستم را اجرا کنید :
و پورت مورد نظر را وارد کنید در مود DEC

حال ماشین حساب را از مد دسیمال به هگز (Hex) ببرید :


نکته :
در ویندوز سرور 2008 برای امنیت از قابلیت جدیدی بنام TS Gateway بهره می بریم.