درور

آفر جدید شرکت گارنا برای ساخت کلن:
همانطور که در تیکت گارنا پیداست آفر از 22 آپریل اجرا خواهد شد به این صورت که ساخت کلن مجانی خواهد بود و اینکه همواره +100 اسلات هست
و 30 vault هم به حساب خواهد ریخت برای افزایش اسلات کلن های قبلی به 100 اسلات