برای تغییر پسورد ریموت سرور مجازی (windows 2003) به صورت زیر عمل میکنیم .
- ابتدا روی My Computer کلیک راست میکنیم
- بر روی گزینه Manage کلیک میکنیم
- سپس گزینه local users and groups و سپس users را انتخاب میکنیم
- حال روی Administrator کلیک راست میکنیم
- گزینه ی set password را انتخاب میکنیم و پسورد جدید مرو وارد میکنیم و در آخر ok رو میزنیم .