گاهی اوقات گارنا شما را از سیتم خودش بن میکند و اجازه دسترسی شما را به وارد شدن در هیچ کجای
گارنا نمیدهد که معمولا به دلیل زیر پا گذاشتن قوانین اتفاق میفتد
برای این منظور و رفع این مشکل پس از گذشتن دوره تعلیق محصول آنبن کارت طراحی شده.

شایان ذکر هست این محصول فقط برای بن از سیستم کارایی دارد و برای بن توسط آدمین روم های گارنا کارایی ندارد.[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]