سرور Blizzlike

نسخه قابل استفاده: 3.3.5a
نوع هسته: TrinityCore
نوع ديتا: TrinityCore Database
کاملا نرمال سرور
تقریبا 100% Talent ها فی***شده
مشخصات ميزان تقريبي استفاده از spell
کلاس: Death Knight ميزان تقريبي في***شدن: 99 درصد
کلاس: Druid ميزان تقريبي في***شدن: 99 درصد
کلاس: Hunter ميزان تقريبي في***شدن: 99 درصد
کلاس: Mage ميزان تقريبي في***شدن: 99 درصد
کلاس: Paladin ميزان تقريبي في***شدن: 99 درصد
کلاس: Priest ميزان تقريبي في***شدن: 99 درصد
کلاس: Rogue ميزان تقريبي في***شدن: 99 درصد
کلاس: Shaman ميزان تقريبي في***شدن: 99 درصد
کلاس: Warlock ميزان تقريبي في***شدن: 99 درصد
کلاس: Warrior ميزان تقريبي في***شدن: 99 درصد

*Quest 99% Fixed
battle Ground هاي فعال:
Random Battlegrounds 100%
Warsong Gulch 100%
Arathi Basin 100%
Eye of the Storm 100%
Alterac Valley 100%
Strand of the Ancients 100%
Isle of Conquest 100%
Wintergrasp 100%
تمامی arena های سرور 100% fix هستند.
Blade’s Edge Arena
Nagrand Arena
Ruins of Lordaeron
The Ring of Valor
The Dalaran Arena

Dungeon های fix شده!
Blackfathom Deeps
Blackrock Depths
Blackrock Spire
Blackwing Lair
Dire Maul
Gnomeregan
Maraudon
Molten Core
Ragefire Chasm
Razorfen Downs
Razorfen Kraul
Ruins of Ahn’Qiraj
Scarlet Monastery
Scholomance
Shadowfang keep
Stormwind Stockade
Stratholme
Temple of Ahn’Qiraj
Temple of Atal’Hakkar
The Deadmines
Uldaman
Wailing Caverns
Zul’Gurub
Zul’Farrak
تمامی اینس های 2.4.3 و 1.1.2 به طور 100% فی***می باشد.

اینس های WOTLK 3.3.5a

Naxxramas
Wyrmrest Temple: The Obsidian Sanctum
Utgarde Keep: Utgarde Keep
Utgarde Keep: Utgarde Pinnacle
Azjol-Nerub: Ahn’Kahet: The Old Kingdom
Azjol-Nerub: Azjol-Nerub
Drak’Tharon Keep
The Nexus: The Nexus
The Nexus: The Eye of Eternity
Caverns of Time: The Culling of Stratholme
The Violet Hold
Gundrak
Vault of Archavon
Onyxia’s Lair
Ulduar
Ulduar: Halls of Stone
Ulduar: Halls of Lightning
Crusaders’ Coliseum: Trial of the Champion
Crusaders’ Coliseum: Trial of the Crusader
Icecrown Citadel: Halls of Reflection 100%
Icecrown Citadel: Pit of Saron 100%
Icecrown Citadel: Forge of Souls 100%
Icecrown Citadel

Lord Marrowgar 100%
Lady Deathwhisper 100%
Battle Gunship 100%
Deathbringer Saurfang 100%
Festergut 100%
Rotface 100%
Professor Putricide 100%
The Blood prince Council encounter 100%
Blood-Queen Lana’Thel 100%
Valithria Dreamwalker 100%
Sindragosa 100%
LICHKING 100%
Wyrmrest Temple: Ruby Sanctum 100% Fixed Blizzlike
امکانات سرور:

سيستم آنتي هک Warden
سيستم ارسال سيستم مسيج هوشمند
دارای Line of Sight implementation
Control Panel V.2
قابل اضافه کردن هر نوع اسکریپت مورد نظر شما
دارای 6 Rank Gm
Rank1.Trial Gm
Rank2.Ticket Reader
Rank3.Game Master
Rank4. Head GM
Rank5.Developer
Rank6.Admin


Server Blizzlike
مشخصات سرور :
Database
User : root
Password : ascent
In-game
User : TEST
Password : TEST


سوالات متداول :
سوال : ‘missing .dll’ error دارم چی کار کنم ؟
جواب : لطفا” اینجا کلیک کنید و این نرم افزار رو نصب کنید.

سوال : چطور رانش کنم ؟!
جواب : ابتدا Vmap / Maps / DBC رو داخل پوشه Core قرار میدین و سپس به پوشه Server رفته و MYSQL را ران میکنید و به پوشه Core رفته و به ترتیب Auth.exe و Worldserver.exe را ران کنید و 2 دقیقه صبر کنید تا سرور Load شود.

لینک دانلود :
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]**** این سرور Mythcore 12.26 می باشد
برای دریافت ا**ین ورژن این کور(12.52) به سایت منبع مرجعه کنید
منبع ریپک : www . ircore . ir