برای بازگرداندن و یا ریستور بک آپ گرفته شده در IBSng ابتدا باید با دستور wget فایل بک آپ را دانلود کنید:
wget [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]

توجه کنید اگر هنگام زدن دستور wget با خطا مواجه شدین حتما نصب نیست با دستور زیر نصب کنید:
yum install wget -y

بعد از دانلود بک آپ دستورات زیر را به ترتیب وارد کنید:
mv IBSng.bak /var/lib/pgsql/IBSng.bak
service IBSng stop
su – postgres
dropdb IBSng
createdb IBSng
createlang plpgsql IBSng
psql IBSng < IBSng.bak
exit

ممکن هست برگرداندن چند دقیقه ای بسته به حجم دیتابیس شما طول بکشد پس شکیبا باشید.
بعد از ریستور شدن برای راه اندازی مجدد سرویس ها دستورات زیر را اجرا کنید:

service postgresql restart
service posgresql start
service IBSng restart

service IBSng start