نصب و پیکربندي PhpMyadmin

سادترین روش نصب PhpMyadmin به شرح زیر میباشد .
ابتدا دستور زیر را براي دریافت PhpMyadmin اجرا کنید :
Rpm –Uvh download3.fedora.redhat.com/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-6.noarch.rpm

پس از دریافت بسته براي نصب دستور زیر را اجرا کنید :
Yum Install phpmyadmin


پس از ان شما میتوانید با رفتن به ادرس [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] و وارد کردن نام کاربري root و پسورد که در بخش نصب براي ان قرار دادید وارد مدیریت شوید.