بررسی اجمالی
پنل virtualizor این امکان را برای شما فراهم کرده که بتوانید IPv6 Subnets هم به VM و یا همان سرورهای مجازیتون اختصاص بدهید.
شما میتوانید یک /64 IPv6 subnet را که به سرور اختصاصی شما اختصاص داده شده است را خورد کنید به /112 subnets های متعدد و انها را به سرور مجازیتون اختصاص بدهید.

ساختن IP Pool
برای درست کردن و استفاده از IPv6 Subnets شما باید IPv6 IP Pool داشته باشید که یک نمونه طبق عکس زیر ساخته شده است:

اضافه کردن IPv6 Subnets
اگر طبق عکس بالا پیش رفته باشید حالا شما یک IP Pool دارید که میتوانیم سابنت را بسازیم.برای انجام عملیات بروید به آدرس زیر:
Virtualizor Admin Panel -> IP Pool -> Add IPv6 Subnets

بعد از وارد شدن طبق عکس زیر گزینه های مورد نیاز را وارد کنید:

اختصاص دادن IPV6 به VM
زمانی که شما سابنت را طبق عکس بالا ساختید میتوانید با استفاده از ویرایش وی پی اس و یا ساختن وی پی اس جدید اون آیپی را مانند عکس زیر به VM اختصاص دهید:


پیشوندهای IPv6 Subnet CIDR

2001:0db8:0123:4567:89ab:cdef:1234:5678
|||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| ||||
|||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| Single end-points and [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]
|||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |||128 Point-to-point links (inter-router)
|||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| ||124
|||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| |120
|||| |||| |||| |||| |||| |||| |||| 116
|||| |||| |||| |||| |||| |||| |||112
|||| |||| |||| |||| |||| |||| ||108
|||| |||| |||| |||| |||| |||| |104
|||| |||| |||| |||| |||| |||| 100
|||| |||| |||| |||| |||| |||96
|||| |||| |||| |||| |||| ||92
|||| |||| |||| |||| |||| |88
|||| |||| |||| |||| |||| 84
|||| |||| |||| |||| |||80
|||| |||| |||| |||| ||76
|||| |||| |||| |||| |72
|||| |||| |||| |||| 68
|||| |||| |||| |||64 Single End-user LAN (default prefix size for [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ])
|||| |||| |||| ||60 Some (very limited) [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] deployments (/60 = 16 /64)
|||| |||| |||| |56 Minimal end sites assignment<ref name=rfc6177/> (e.g. [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]) (/56 = 256 /64)
|||| |||| |||| 52 (/52 = 4096 /64)
|||| |||| |||48 Typical assignment for larger sites (/48 = 65536 /64)
|||| |||| ||44
|||| |||| |40
|||| |||| 36 possible future [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] extra-small allocations
|||| |||32 [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] minimum allocations
|||| ||28 [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] medium allocations
|||| |24 [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] large allocations
|||| 20 [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] extra large allocations
|||16
||12 [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] allocations from IANA<ref>[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]</ref>
|8
4