شاید شما دوست عزیز از اسمی که برای کلن خودتون انتخاب کردین نا راضی هستید و یا دنبال اسم جدیدی میگردید به همین منظور گارنا یک تغییر نام برای کلن شما ایجاد کرده است که برای خرید 50 شل احتیاج دارید و بر روی کینک زیر جهت خرید کلیک کنید.

[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]