تغیر کشور کلن به این صورت عمل میکند که هنگام ساختن کلن شما یک کشور را انتخاب میکنید که معمولا کشور محل س***ت خودتون است و حالا اگر جا به جایی در محل س***ت کردید و یا قصد دارید در کلن کشور شما تغییر پیدا کند می توانید از این محصول استفاده کنید برای خرید تغییر کشورکلن لرد که 50 شل هست بر روی لینک زیر کلیک کنید.


[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]