با سلام
همه امروزه میدونند که افراد سود جو زیاد شده اند و منتظر یک موقیت هستند برای پیش بردن افکار پلیدشان
به همین منظور من توصیه میکنم به منظور جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی فقط و فقط از افرادی که نماینده گارنا هستند
محصول خودتون خریداری کنید.پس آیتم های گارنا و محصولات گارنا را فقط از افراد ولید،ریتیلر گارنا خریداری کنید.
در لینک رسمی خود گارنا اسامی افراد نماینده را ببینید.

Garena Username: [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] 3-Star
Garena UID: 7026125 3-Star
Tell: 09391094226
Websaite: [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]


[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]