[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ] یک دستگاه رد حرارتی است که از طریق حرارت دادن جریان آب به دمای پایین، عایق می شود. نوع رد گرما در یک برج خنک کننده با نام "تبخیر" نامیده می شود، به این دلیل که بخش کوچکی از آب سرد می شود تا به یک جریان هوای متحرک تبخیر می شود تا خنک کننده قابل توجهی برای بقیه جریان آب ایجاد شود. گرما از جریان آب منتقل شده به جریان هوا، دمای هوا و رطوبت نسبی آن را به 100٪ افزایش می دهد و این هوا به جو تخلیه می شود. دستگاه های رد حرارتی تبخیری مانند برج های خنک کننده به طور معمول برای فراهم کردن دمای قابل ملاحظه ای پایین تر از مقادیر قابل دسترس با دستگاه های خنک کننده هوا یا خنک کننده مانند رادیاتور در یک ماشین استفاده می شود، سیستم های نیاز به خنک کننده فکر کنید از زمانی که چیزی را دیده اید گرم می شود با قرار دادن آب روی آن، که به سرعت تبخیر می شود، مانند یک رادیاتور اتومبیل بیش از حد، تبخیر می شود. پتانسیل خنک کننده یک سطح مرطوب بسیار بهتر از یک ماده خشک است.
برنامه های کاربردی رایج برای برج خنک کننده، آب سرد را برای تهویه هوا، تولید و تولید برق تولید می کنند. کوچکترین برج خنک کننده طراحی شده اند که جریانهای آب را فقط از چند گالن آب در دقیقه در لوله های کوچک تامین کنند، مانند کسانی که ممکن است در یک محل اقامت ببینند، در حالی که بزرگترین خنک صدها هزار گالن در هر دقیقه در لوله ها تا 15 فوت (حدود 5 متر) در یک نیروگاه بزرگ.

اصطلاح عمومی "برج خنک کننده" برای توصیف هر دو مدار مستقیم (مدار باز) و غیر مستقیم (مدار بسته) تجهیزات رد گرما استفاده می شود. در حالی که اغلب فکر می کنم "برج خنک کننده" به عنوان یک دستگاه بازدارنده تماس مستقیم با تماس مستقیم، برج خنک کننده غیر مستقیم، گاهی اوقات به عنوان "برج خنک کننده مدار" نامیده می شود، با این وجود همچنان یک برج خنک کننده است.

یک برج خنک کننده مدار مستقیم یا باز یک ساختار محصور با ابعاد داخلی برای توزیع آب گرم است که به آن در یک بسته بندی مثل لانه گزینی یا "پر" می شود. پر پرنده یک واسط آب و هوا بسیار وسیع برای گرم کردن هوا و تبخیر فراهم می کند. آب در حالیکه در تماس مستقیم با هوا که بر آن عبور می کند، با گرانش فرود می آید. سپس آب سرد شده در یک حوضه آب سرد در زیر پر از آن که از طریق فرآیند جذب گرما بیشتر می شود، جمع آوری می شود. هوای باران گرم و رطوبت که از پر شدن هوا خارج می شود، به اتمسفر از نقطه ورودی به نقطه ای از راه دور منتقل می شود تا از ورود آن به برج خنک کننده جلوگیری شود. [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]

پر می تواند شامل سطوح چند، عمدتا عمودی، مرطوب، که بر روی آن یک ورقه نازک از آب گسترش می یابد (پر کردن فیلم)، و یا چندین سطح از عناصر چلپ چلوپ افقی که یک آبشار از بسیاری از قطرات کوچک که دارای یک سطح بزرگ ترکیب شده (پر چلپ چلوپ )
برج خنک کننده
یک برج خنک کننده مدار غیرمستقیم یا محصور شامل تماس مستقیمی با هوا و سیال، معمولا آب یا یک مخلوط گلیکول، در حال خنک شدن است. بر خلاف برج خنک کننده باز، برج خنک کننده غیر مستقیم دارای دو مدار مایع جداگانه است. یکی مدار خارجی است که در آن در خارج از مدار دوم جریان تجدید جریان آب قرار می گیرد که بسته های لوله (کویل های بسته) است که به فرایند متصل می شوند تا مایع گرم سرد شود و در یک مدار بسته بازگردانده شود. هوا از طریق آبشارهای تجدید پذیر آب در خارج از لوله های گرم کشیده می شود، و تهویه تبخیری مانند یک برج خنک کننده باز فراهم می کند. در عملیات جریان گرما از مدار مایع داخلی، از طریق دیواره های لوله کویل، به مدار خارجی و سپس با گرم کردن هوا و تبخیر برخی از آب، به جو جریان می یابد. بنابراين عمليات برج هاي خنك كننده غير مستقيم، با يك استثنا، بسيار شبیه به برج خنك كن open است. فرایند مایع سرد شده در یک مدار بسته بسته شده است و به طور مستقیم در معرض جو یا آب خارج شده از آب نیست.

در یک برج خنک کننده ضد جریان، هوا از طریق پرچم یا لوله بسته به سمت پایین حرکت می کند. در یک برج خنک کننده جریان متقاطع، هوا از طریق پر شدن به صورت افقی به حرکت در می آید.

برجهای خنک کننده نیز توسط وسیله ای که از طریق آن حرکت می کنند، مشخص می شود. برج برج خنک کننده مکانیکی به طرف طرفداران نیروی محرکه تکیه می کنند تا هوا را از طریق برج به هوا بسپارند. برج های خنک کننده ی طبیعی، از افزایش شیب هوای اگزوز در یک دودکش بلند جهت تهیه پیش نویس استفاده می کنند. فن برج خنک کننده طبیعی برجسته توسط فن استفاده پیش نویس مکانیکی برای تقویت اثر شناوری. بسیاری از برج های خنک کننده اولیه به تکیه بر باد اجازه داده شد تا پیش نویس هوا را تولید کند.

اگر آب سرد از برج خنک کننده به منظور استفاده مجدد از آن بازگردانده شود، بخشی از جریان تبخیر شده باید جایگزین یا آرایش شود. از آنجا که تبخیر شامل آب خالص است، غلظت مواد معدنی حل شده و سایر مواد جامد در آب در گردش، تمایل به افزایش می یابد مگر اینکه برخی از روش های کنترل جامدات حل شده مانند ته نشینی فراهم شود. بعضی از آب نیز توسط قطره هایی که با هوا اگزوز انجام می شود، از دست رفته است، اما این به طور معمول به مقدار بسیار کمی کاهش می یابد، با نصب دستگاه های بافر مانند، حذف کننده ریزش، برای جمع آوری قطرات. مقدار آرایش باید با مجموع میزان تبخیر، انفجار، راندگی و دیگر تلفات آب مانند نفوذ و نشت هوا، برای حفظ سطح آب ثابت باشد.
برج خنک کننده فایبرگلاس
برخی از مفاهیم مفید، معمولا در صنعت برج خنک کننده استفاده می شود:

رانش - قطرات آب که از برج خنک کننده با هوا اگزوز انجام می شود. قطرات رانش از غلظت همان ناخالصی ها به عنوان ورود آب به برج است. نرخ رانش به طور معمول با استفاده از دستگاه های بافر مانند، کاهش رطوبت نامیده می شود، که از طریق آن هوا باید پس از ترک مناطق پر و اسپری برج حمل، کاهش می یابد.

نفوذ - قطرات آب از برج خنک کننده با باد، به طور کلی در دهانه ورودی هوا است. آب در غیاب باد، از طریق پاشش یا خیس شدن، ممکن است از دست برود. دستگاه هایی مانند صفحه نمایش باد، لولا، انفجار پاشش و دیوایسترهای آب برای محدود کردن این تلفات استفاده می شود.

Plume - جریان خروج هوا از اشباع خروج از برج خنک کننده. وقتی که بخار آب در تماس با هوای خنک کننده هوا مانند هوای اشباع شده در مه حمام تنفسی در یک روز سرد می ماند، قابل مشاهده است. با توجه به شرایط خاص، یک برج خنک کننده ممکن است به محوطه اطراف آن آسیب زدگی یا آلودگی را نشان دهد. توجه داشته باشید که آب در فرایند خنک کننده تبخیر شده است، آب "خالص" است، در مقایسه با درصد بسیار کمی از قطرات رانش یا آب نفوذ شده از ورودی هوا.

Blow-down - بخشی از جریان آب هدایت شده است که برای حفظ مقدار جامدات محلول و سایر ناخالصی ها در سطح قابل قبول برداشته می شود.

شستشو - از دست دادن مواد شیمیایی نگهدارنده چوب توسط عمل شستشوی آب از طریق برج خنک کننده ساختار چوب.

Noise - انرژی صوتی منتشر شده توسط برج خنک کننده و شنیده (ضبط شده) در یک فاصله و جهت مشخص. صدا توسط اثر آب سقوط ایجاد می شود، توسط حرکت هوا توسط طرفداران، تیغه های فن در حال حرکت در ساختار، و موتورها، گیربکس ها یا تسمه های رانندگی تولید می شود. [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]