یک [لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید. ]استاندارد آب در تمام خانه بر مبنای مبادله یونی کار می کند که "مبادله کاتیونی" نامیده می شود. با استفاده از جایگزینی کلرید سدیم (نمک) برای مواد معدنی سنگین مانند کلسیم، منیزیم و آهن، شرایط را "ملایم" می کند. یک سختی گیرمعمولی آب دارای مخزن رزین (یا "معدنی")، مخزن آب شور و نوعی کنترل است. با استفاده از سختی گیرمعمولی کاتیون تبادل آب، لوله آب خانگی به شیر کنترل و تایمر در بالای مخزن رزین متصل می شود. از آنجا، آب بدون قاعده به مخزن می رود، که با دانه های پلاستیکی مانند رزین پر شده است و ستون ها به نام "تخت رزین" است.
این دانه ها، به طور معمول استایرن و دیوینیل بنزن، دارای بار الکتریکی منفی هستند که یون های معدنی معیوب از آب سخت را در هنگام دادن یون های سدیم جذب می کنند. از آنجا که این جاذبه، مواد معدنی در آب مانند کلسیم و منیزیم به دانه های رزین پیوسته است، زیرا آب از طریق مخزن عبور می کند. تا زمانی که آب به پایین تانک برسد، آن را "نرم شده" می شود. این آب تهویه مطبوع از طریق یک "خروجی منیفولد" و "لوله روده" پمپ می شود و سپس به خانه از طریق سرد
بعد از یک دوره، دانه های رزین با مواد معدنی پوشانده شده و باید دوباره تمیز شوند و یا دوباره شارژ شوند تا مجددا موثر باشند. تایمر و / یا کنترل کننده سختی گیرکننده آب به صورت خودکار دستگاه را از طریق چرخه به حالت برگشتن، شارژ کردن و شستشو می برید. یک کنترل که برای شارژ بر اساس میزان آب مورد نیاز طراحی شده بهتر از تایمر است که واحد را به صورت برنامه ریزی می کند، زیرا بر اساس نیاز، نه زمان عمل می کند. نتیجه صرفه جویی در انرژی، نمک و آب است. برای اطلاعات بیشتر در مورد کنترل ها، در "راهنمای کنترل کننده آب" در "کنترل کننده های آب شستشو" را ببینید.
در جریان یک چرخه برگشت چشمه، جریان آب برگشت داده می شود به طوری که آب مجبور به پایین لوله ی روتور به انتهای مخزن می شود تا از طریق دانه های رزین در مخزن جریان یابد. واحد فلاش و رزین را گسترش می دهد، دانه ها را تمیز می کند و سپس مواد معدنی را از طریق یک لوله تخلیه حمل می کند.
"مخزن نمک" با مخزن معدنی برای کمک به فرآیند بازسازی سازگار است. در طول چرخه آب شور، آب نمک (نمک) از مخزن نمک به مخزن رزین منتقل می شود. همانطور که آب از طریق دانه های رزین عبور می کند، سدیم را با یون های سخت آب تغییر می دهد و جذب الکتریکی دانه های رزین را بازسازی می کند. سپس، هنگامی که مخزن آب شور خالی است، یک شستشوی آهنی شروع می شود و سپس سریع شستشو می شود. با هر دو این چرخه، آب تازه آب نمک را از رزین آب شسته و از تخلیه خارج می کند. سپس مخزن نمک پر از آب پر شده است.
رزین شامل دانه های مخصوص تولید شده است که با یون های سدیم اشباع شده اند. "نرم کردن" به عنوان مواد معدنی سختی، یون های کلسیم و منیزیم رخ می دهد، در آب خود را به رزین اضافه می کنند و برای سدیم مبادله می شوند که به جای آنها در آب قرار می گیرد.پس از آن آب نرم شده وارد لوله مرکزی بلند می شود، به وسیله ی سبد سینر در پایین مخزن، به عنوان یک روان کننده یا "لوله شیب" نامیده می شود و از طریق روتر به سمت بالا حرکت می کند. سپس آب از طریق شیر کنترل (فلش آبی) از سختی گیرخارج می شود و به خانه منتقل می شود.

هنگامی که رزین توسط مواد معدنی سختی اشباع می شود، دیگر قادر به نرم شدن آب نیست. سختی گیرآب سپس به طور خودکار به بازسازی می رود. فرایند بازسازی توسط یک تایمر یا یک متر، بسته به نوع سختی گیرآغاز می شود. بیشتر از این در زیر. با استفاده از این فرآیند، مواد معدنی سختی تخلیه می شوند (از طریق یک لوله تخلیه که در نمودار نشان داده نشده است)، و بستر رزین شسته شده، دفع می شود و با سدیم شارژ می شود. اکنون دوباره آماده است تا آب را نرم کند.